Nedeľná Paráda / Dáždnikový pochod / Svetový deň utečencov

Nedeľná Paráda / Dáždnikový pochod

Milé priateľky, milí priatelia,

pri príležitosti Svetového dňa utečencov už tradične pripravili Slovenská humanitná rada, Nadácia Milana Šimečku a Aliancia Stará Tržnica v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami a iniciatívami Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 19. júna 2016 od 13:00 do 18:00 v Starej tržnici a Dome umenia/Kunsthalle na Námestí SNP v Bratislave. Bohatý program je pripravený pre deti aj dospelých.Podujatie vyvrcholí o 17:00 Dáždnikovým pochodom ulicami Starého mesta, ktorý sa v Bratislave uskutoční už po piaty raz. Podobné pochody sa organizujú v mnohých mestách Európy od roku 2010. Pridajte sa a oslávte s nami Svetový deň utečencov! Pozvite aj svojich známych…

Podujatie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1784778525085543/

Videopozvánka na Facebooku:
https://www.facebook.com/festival.fjuzn/videos/1017474681663352/

Ilustračné fotografie z minuloročnej Nedeľnej Parády a Dáždinkového pochodu nájdete na tomto linku:
https://drive.google.com/folderview?id=0B1Ab83dnEcq1UGNyYkIydUV5RzQ&usp=sharingUmbrella March to support refugees for the 5th time in Bratislava

Since 2000 is June 20 recognized as World Refugee Day. It reminds us that despite significant effort and progress, that international community achieved sice 1951, when UN Convention relationg to the Status of Refugees was adopted, their situation is still hars and many problems prevail.

For 16 years we are celebrating World Refugee Day commemorating the courage and power of all refugees. The events are organised in more than 100 countries. The date was chosen according African Refugee Day and it should remind us life conditions and challenges that refugees face and to raise global awareness about their situation.

Also in Slovakia several events will be organised on this occassion. Slovak Humanitarian Council, Milan Šimečka Foundation and Alliance Old Market together witm many other NGOs and initiatives traditionally invite to Sunday Parade, that will be held on Juna 19, 2016 from 1pm to 6pm in Old Market (Stará tržnica) and Dom umenia/Kunsthalle at Námestie SNP in Bratislava. The rich cultural and side program for children and adults will peak with Umbrella March in the streets of Old Town to express solidarity with refugees.V Bratislave sa už po piaty raz uskutoční Dáždnikový pochod na podporu utečencov

Od roku 2000 je 20. jún Svetovým dňom utečencov (World Refugee Day), ktorý nám pripomína, že napriek obrovskému úsiliu a pokroku, ktorý medzinárodné spoločenstvo dosiahlo od roku 1951, kedy bol prijatý Dohovor OSN o právnom postavení utečenca, ich problémy naďalej zostávajú často nevyriešené.

Už 16 rokov teda oslavujeme Svetový deň utečencov na celom svete a pripomíname si odvahu a silu všetkých utečencov. Oslavy sa konajú vo viac ako 100 krajinách. Dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov. Tento deň má poukázať na životné podmienky a problémy utečencov a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch.

Na Slovensku sa pri príležitosti Svetového dňa utečencov opäť uskutoční viacero podujatí. Slovenská humanitná rada, Nadácia Milana Šimečku a Aliancia Stará Tržnica v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami a iniciatívami už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 19. júna 2016 od 13:00 do 18:00 v Starej tržnici a Dome umenia/Kunsthalle na Námestí SNP v Bratislave. Návštevníkov opäť čaká bohatý kultúrny a sprievodný program pre deti i dospelých, ktorý vyvrcholí o 17:00 dádžnikovým pochodom na podporu utečencov ulicami Starého mesta.