Naše aktivity

16.6.2022 - V Bratislave sa opäť bude konať Dáždnikový pochod na podporu utečencov a utečenkýň. - Nadácia Milana Šimečku, Slovenská humanitná rada a Mareena s podporou Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Slovenskej republike organizujú v sobotu 18. júna v Bratislave podujatie pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Začne sa o 14:00 na Primaciálnom námestí bubnovacím workshopom Jamadan. Po ňom odštartuje Dáždnikový pochod ulicami hlavného mesta, ktorý ukončíme na Tyršovom nábreží, kde je pripravený pestrý program, workshopy a stánky až do 22:00.

29.10.2021 - Aj naši žiadatelia o azyl sa aktívne zapojili do prípravy festivalu Jeden svet. - viac informácií

16.12.2018 - Vianočný Dobrý trh - viac informácií o projekte

17.6.2018 - Nedeľná paráda - dáždnikový pochod - Facebook event

21.3.2018 - Žiadatelia o azyl sa učili poskytovať prvú pomoc - link MV SR

Ďakujeme organizátorom za pozvanie a našim utečencom z tábora z Rohoviec za obetavú účasť na X. ročníku Turnaja BLMF proti rasizmu vo futbale FB event Video

V septembri sme zorganizovali pre našich klientov výlet na hrad Devín. Počasie sa nám vydarilo a taktiež počas výletu panovala medzi klientmi veľmi dobrá atmosféra. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity. Fotky z akcie: foto 1 , foto 2 , foto 3 , foto 4 , foto 5 , foto 6 , foto 7 , foto 8 , foto 9 .

Dňa 18.06.2017 sme si opäť pripomenuli Svetový deň utečencov verejným kultúrnym podujatím v Starej tržnici v Bratislave. Ďakujeme všetkým za účasť a podporu. Fotky z akcie: foto 1 , foto 2 , foto 3 , foto 4 , foto 5 , foto 6 , foto 7 , foto 8 , foto 9 , foto 10 , foto 11 , foto 12 , foto 13 , foto 14 .

V dňoch 25. - 26.05.2017 sa uskutočnil v Banskej Štiavnici seminár k projektu "KOMPAS II". V rámci seminára bol predstavený realizovaný projekt, prebehla výmena informácií a skúseností medzi pracovníkmi realizujúcimi projekt v zariadeniach ÚHCP P PZ MV SR v rámci SR v súčinnosti so štátnymi orgánmi. Taktiež prebehla vzájomná výmena informácií medzi mimovládnymi a štátnymi subjektmi, ktoré pôsobia v danej problematike v rámci celého územia SR foto 1 , foto 2 , foto 3 , foto 4 .

V dňoch 06. - 07.04.2017 sa uskutočnil v Banskej Štiavnici seminár k projektu "Efektívne služby žiadateľom o azyl II". V rámci seminára bol predstavený realizovaný projekt, prebehla výmena informácií a skúseností medzi pracovníkmi realizujúcimi projekt v zariadeniach Migračného úradu v SR v súčinnosti so štátnymi orgánmi. Taktiež počas seminára prebehla vzájomná výmena informácií medzi mimovládnymi a štátnymi subjektmi, ktoré pôsobia v danej problematike v rámci celého územia SR.
Jednou z tém seminára bola aj téma extrémizmu a prejavov xenofóbie v súvislosti s prácou s cieľovou skupinou projektov, ktorej sa venoval špecialista z oblasti bezpečnosti. foto 1 , foto 2 , foto 3 .

IX. ročník Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii | október 2016 | Aj tento rok sme sa opäť aktívne zúčastnili IX. ročníka Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii. Naši chalani sa aktívne zapojili do bojov na ihrisku, čo im nakoniec prinieslo výborné druhé miesto v celkovom umiestnení. Tak veríme, že na budúci rok, kedy turnaj oslavuje svoje 10 výročie, sa nám podarí zdolať najvyššiu métu. foto 1 , foto 2 , foto 3 , foto 4 , foto 5

Slnečná septembrová nedeľa s utečencami | september 2016 | V nedeľu 11. septembra 2016 sa v Mašekovom mlyne konalo ďalšie z podujatí organizovaných Slovenskou humanitnou radou a Odborom migrácie a integrácie Migračného úradu MV SR

Reportáž o utečencoch na Slovensku pre Bruselskú webovú stránku EUobserver | máj 2016 | reportáž pripravená novinárkou Miroslavou Galanovou, ktorá v mesiaci máj navštívila Slovensko a okrem iných inštitúcií aj SHR.

Vianočný bazár chalaňov 2014 v Bratislave | december 2014 | fotografie z akcie

Vianočné trhy 2014 v Bratislave | november 2014 | fotografie z akcie.

Vianočné trhy v Starej tržnici 2014 v Bratislave | november 2014 | fotografie z akcie.

Newsletter Naši utečenci 2013 | december 2013 | fotografie z akcie

Vianočný bazár chalaňov 2013 v Bratislave| december 2013 | fotografie z akcie

Dobrý trh v Starej tržnici 2013 v Bratislave | december 2013 | fotografie z akcie

Zážitkový tábor 2013 v Banskej Štiavnici | júl 2013 | fotografie z akcie

Svetový deň utečencov 2013 v Bratislave | jún 2013 | fotografie z akcie

Newsletter Naši utečenci 2012 | december 2012 | newslleter 2012

Vianočný bazár chalaňov 2012 v Bratislave | december 2012 | fotografie z akcie

Diskusia a večera s futbalovým tímom DCU a jeho priateľmi | december 2012 | fotografie z akcie

Turnaj BLMF 2012 v Bratislave | oktéber 2012 | článok na rasizmus.sk| reportáž STV (od 9. minúty - do 13 minúty)

Svetový deň utečencov 2012 v Bratislave | jún 2012 | článok na UNHCR | článok na Ecre (EN) | fotografie z akcie | o akcii na Facebooku

Newsletter Naši utečenci 2013 | december 2013 | fotografie z akcie | leták

Príprava na Vianočný bazár | november 2011 | fotografie z akcie

Seminár projektu RF | október 2011 | fotografie z akcie | leták

Výlet Banská Štiavnica | september 2011 | fotografie z akcie

Výlet Bratislava - Devín | jún 2011 | fotografie z akcie

Svetový deň utečencov 2011 v Bratislave | jún 2011 | fotografie z akcie | leták

Svetový deň utečencov 2011 v Rohovciach | jún 2011 | fotografie z akcie

Futbalový turnaj v Rohovciach | máj 2011 | fotografie z akcie

Krosná v Rohovciach | máj 2011 | fotografie z akcie

Tvorivé dielne v Rohovciach | február 2011 | fotografie z akcie

Účasť utečencov na festivale Jeden svet 2010 | november 2010 | fotografie z akcie

Zážitkovo-psychologický výcvik | august 2010 | fotografie z akcie

Svetový deň utečencov 2010 v Rohovciach | jún 2010 | fotografie z akcie | plagát | leták | tričká

Rekonštrukcia v ÚPZC Medveďov | máj 2010 | fotografie z rekonštrukcie

Vernisáž a výstava "Slovenčina pre žiadateľov o azyl" | marec 2010 | fotografie z prípravy výstavy | spravodajský šot televízie TA3 | téma relácie Hore bez TV SME

Úvodný seminár k projektu Lepšia kvalita života pre všetkých III | marec 2010 | fotografie zo semináru

Chcete nás podporiť aj tento rok?

Ako na to?